Timing en fasering van de werken

De werken verlopen in 2 fasen. De eerste fase (kant Grootzand) loopt vanaf 14 september tot voorjaar 2021. De tweede fase (kant Kleinzand) loopt vanaf het voorjaar 2021 tot eind 2021.

In een eerste fase van de werken wordt er gewerkt langs de kant van Grootzand (vanaf het pompstation van Aquafin/ Moens verpakkingen). Tijdens deze werken is de volledige zone tussen Kleinzand en Grootzand op de N47 afgesloten in beide rijrichtingen voor alle verkeer, (enkel plaatselijk verkeer is toegestaan). Lokaal verkeer rijdt om via de Leugestraat en de N470. Fietsers volgen een omleiding via Kleinzand, Reynoutstraat (uitgezonderd voor fietsers), Bakkerstraat, N470 en N47. Doorgaand en zwaar verkeer dient om te rijden via de N17, N41, E17 en omgekeerd.

Meer info over deze werken en verkeersmaatregelen lees je hier.

 

Wat houden de werken in?

Op de Zeelsebaan worden de nieuwe fiets-en voetpaden gescheiden van de rijweg door ze deels verhoogd aan te leggen en door ze deels van de weg te scheiden met een groenstrook. Daarnaast legt men parallel met een deel van de Zeelsebaan een nieuwe ventweg aan, wat zal zorgen voor een vlottere en veiligere verkeersdoorstroming. Ook krijgt de Zeelsebaan, net zoals de Steenweg van Grembergen, een vernieuwde rijweg en meer groen.