Greif

Op 30 December 2020 werd de fabriek van GREIF in Europoort opgeschrikt door een brand. 
Door het snelle optreden van de medewerkers en de hulpdiensten is de schade beperkt gebleven en stellen ze alles in het werk om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Verwacht wordt dat Europoort terug volledig operationeel zal zijn tegen eind januari, maar de planning zal aangepast worden om door middel van extra ploegen en weekendwerk aan de leveringen te kunnen voldoen. 

Moens Verpakkingen heeft voorlopig voldoende voorraden om u hopelijk zonder problemen aan te leveren.