TIMING EN FASERING VAN DE WERKEN

De werken verlopen in 2 fasen. . De tweede fase (kant Kleinzand) loopt vanaf het 19.04.21 tot eind 2021.

Tijdens de werken sluiten we de werfzone af voor alle verkeer. Plaatselijk verkeer is wel toegestaan in de zone waarin niet gewerkt wordt. De tweede fase duurt tot eind 2021, nadien stellen we de Zeelsebaan terug open voor alle verkeer.

 De omleidingen zijn gelijkaardig aan die tijdens de eerste fase van de werken:

  • Bewoners van de Zeelsebaan kunnen in deze fase door van Grootzand tot het pompstation.
  • Fietsers volgen een omleiding via de BakkerstraatReynoutstraat en de Sint-Margrietstraat
  • Lokaal verkeer rijdt om via Grootzand en de Leugestraat.
  • Doorgaand en zwaar verkeer dient om te rijden via de N17, N41, E17. Er geldt een tonnagebeperking (+3,5 T) in de volgende straten: Huivelde (Zele), Bookmolenstraat (Hamme) en Durmen - Sint-Annastraat (Hamme) 

Meer info over deze werken en verkeersmaatregelen lees je hier.

 

WAT HOUDEN DE WERKEN IN?

Op de Zeelsebaan worden de nieuwe fiets-en voetpaden gescheiden van de rijweg door ze deels verhoogd aan te leggen en door ze deels van de weg te scheiden met een groenstrook. Daarnaast legt men parallel met een deel van de Zeelsebaan een nieuwe ventweg aan, wat zal zorgen voor een vlottere en veiligere verkeersdoorstroming. Ook krijgt de Zeelsebaan, net zoals de Steenweg van Grembergen, een vernieuwde rijweg en meer groen.