Deze maatregelen zijn van toepassing op ALLE bezoekers aan de verschillende sites van Moens Verpakkingen (Grembergen, Zele1&2 en Stabroek). 

  1. Gelieve zich steeds in te schrijven (bij aankomst) en weer uit te schrijven (bij vertrek),(met uitzondering van chauffeurs) dit om de contactopsporing correct te kunnen uitvoeren, mocht zich een besmetting voordoen. 

  1. Mondmaskers dragen is verplicht. 

  1. Afstand van 1.5m aanhouden. 

  1. Handen regelmatig wassen en/of ontsmetten. 

  1. Indien u één van volgende ziektesymptomen vertoont, gelieve één van onze medewerkers te verwittigen en de site direct te verlaten; keelpijn, hoesten, koorts, ademhalingsmoeilijkheden, …