Afvullijnen: 3dtools Vatenbehandeling; Alter-Eco
ISO 22000:2015
NBN en ISO 22000.2015 van onze leverancier RPC Promens Industrial Belgium Eke Geldig tot 26 juni 2022
Moens verpakkingen wil graag bijdragen aan een leefbare toekomst voor de mensheid en de planeet. Het principe van sustainability verwijst naar de balans tussen omgeving, economie en maatschappij. We proberen, waar mogelijk, zoveel mogelijk bij te dragen en aanpassingen door te voeren. Dit vooral in de volgende gebieden: Producten: reconditioneren en recyclen van gebruikte producten Bedrijf en infrastructuur: stroomgebruik, personeel,… Werkmethode Ontdek meer over wat Moens Verpakkingen doet in verband...
Algemene verkoopsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 1 Optie : Indien geen optietermijn bepaald is zijn onze offertes vrijblijvend. 2 Bestellingen . Elke bestelling is slechts geldig na onze schriftelijke bevestiging. De voorwaarden van de bestelling zijn uitsluitend deze van onze bevestiging, aangevuld met onze algm. Verkoopvoorwaarden. Dit is eveneens het geval wanneer andere voorwaarden op de door...
Moens verpakkingen volgt uiteraard de Europese en UN regelgeving. Hebt u vragen rond UN keurmerken en benodigde verpakkingen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen . OPGELET: de inlichtingen die wij u doorgeven ontslaat de afvuller niet van zijn eindverantwoordelijkheid. UN keurmerken bij vaten, emmers, bussen, jerrycans,... UN symbool of de letters "UN" 1A2 = verpakkingstype (vb. 1A1=metalen bondelvat, 1H2= PE dekselvat) 1= vat (vb. 3 staat voor...
Moens Verpakkingen NV is door Bureau AIB-VINCOTTE International nv gecertificeerd voor ISO 9001:2015. ISO 9001:2015 is de internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsysteem. Met het behalen van het certificaat heeft Moens Verpakkingen een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van haar processen en procedures voor een voortdurende kwaliteitsverbetering. Het certificaat werd behaald op 29/02/2016. Er is een periode van intensieve voorbereiding en implementatie van de benodigde processen en...