Moens Verpakkingen NV is door Bureau AIB-VINCOTTE International nv gecertificeerd voor ISO 9001:2015.                                                                              

ISO 9001:2015 is de internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsysteem. Met het behalen van het certificaat heeft Moens Verpakkingen een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van haar processen en procedures voor een voortdurende kwaliteitsverbetering.

Het certificaat werd behaald op 29/02/2016. Er is een periode van intensieve voorbereiding en implementatie van de benodigde processen en procedures aan voorafgegaan. Om te controleren of het ingevoerde kwaliteitsmanagementsysteem aan de geldende normen blijft voldoen, zal jaarlijks een interne audit plaatsvinden om de procedures aan een kritische blik te onderwerpen en waar nodig aan te scherpen.

Over ISO 9001

ISO 9001 is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem maakt objectief aantoonbaar dat een organisatie aan alle eisen van de norm voldoen en dat het bedrijf in staat is om producten en diensten te leveren volgens de gemaakte afspraken.